חשמל ומגנטיות- 2. כח לורנץ דוגמא!

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 במרץ 2015

להשלים