תנועת מוט מוליך בשדה מגנטי

כאשר מוליך נע בשדה מגנטי, פועלים כוחות על החלקיקים היסודיים נושאי המטען שלו. הכוחות הפועלים על האלקטרונים מנוגדים בכיוונים לאלה הפועלים על החלקיקים החיוביים, וכך יוצרים הפרדה של המטענים. הפרדה זו יוצרת מתח בין קצות המוליך.
מטרות:
- הלומדים ידעו מה יהיה כיוון המתח על מוט הנע בשדה מגנטי.
- הלומדים ידעו לחשב את הכא"ם המושרה הנוצר במוט.

שיעורים

18:11 שיעור 1 כאמ מושרה במוט מאת Nisim Ochayon, הועלה ע"י איתמר בנית
23:59 כאמ מושרה על מוט מאת HighGrades, הועלה ע"י איתמר בנית
12:08 מגנטיות 12: זרם מושרה בתיל מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:47 כאם מושרה במוט נע בשדה מגנטי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:08 כא"מ מושרה מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

00:59 יצירת זרם ע"י תיל הנע בשדה מגנטי מאת Gilit Porat, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

15:32 תרגיל תנועת מוט מוליך בשדה מגנטי מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
06:50 תרגיל מוט נע בשדה מגנטי מאת Tammyaway, הועלה ע"י איתמר בנית
14:04 עמוד 19 תרגיל 4 - מוט נע בשדה מגנטי מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית