עמוד 19 תרגיל 4 - מוט נע בשדה מגנטי

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 בינואר 2019