החזרה מסודרת

עצמים מסוימים (מראות, מתכות מלוטשות) מחזירים אור באופן מסודר, ולא לכל הכיוונים כמו רב העצמים בסביבתנו.
מטרות:
הלומדים ידעו מהי החזרה מסודרת.
הלומדים ידעו מהן זוויות הפגיעה וההחזרה.
הלומדים ידעו את שני חוקי ההחזרה.
הלומדים ידעו להסביר את ההבדלים בין החזרה מסודרת להחזרה לא מסודרת.
הלומדים ידעו כי מהלך קרן האור הוא הפיך.

שיעורים

03:02 חוק ההחזרה מאת Shlomo Rozenfeld, הועלה ע"י איתמר בנית
09:18 החזרת האור כיתה ז - חוקי ההחזרה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:01 אופטיקה- 15: מהו צבעה של מראה? מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:16 הדגמה מצולמת: תכונת ההפיכות של מסלול האור בהחזרה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:15 אופטיקה- סיבוב מראה מישורית בזווית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
02:36 הדגמה מצולמת: חוקי ההחזרה של האור מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:16 הדגמה מצולמת: החזרה מסודרת ומפוזרת של אור מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
03:12 What Do Those Tabs On Rearview Mirrors Actually Do מאת BrainStuff - HowStuffWorks, הועלה ע"י איתמר בנית

ניסויים

09:01 חוקי ההחזרה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:29 קרן אור ומראה - תרגיל בחוקי ההחזרה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

00:18 One-Way Mirrors explained in ten seconds מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית