תרגיל החזרת אור - הזווית בין הקרן הפוגעת למוחזרת

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במאי 2018

להשלים