הדגמה מצולמת: חוקי ההחזרה של האור

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2015

להשלים