צל

צל נוצר כאשר באזור מואר יש תחום אליו לא מגיע אור.
מטרות:
הלומדים ידעו מהו צל.
הלומדים ידעו כי לחשב את גדלו של צל הנוצר ע"י עצם גיאומטרי פשוט על מסך בהשפעת מקור אור נקודתי.

שיעורים

05:18 אופטיקה- 17. דוגמא: שטחו של צל הנוצר על מסך מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
04:03 שיעור צל מאת Shachar Baron, הועלה ע"י איתמר בנית
04:23 שרטוט קרני אור עם מחסום ומסך מאת יאיר פיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

04:37 אופטיקה- 16. אורכו של צל הנוצר על מסך מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית