אופטיקה- 16. אורכו של צל הנוצר על מסך

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018