אופטיקה- 17. דוגמא: שטחו של צל הנוצר על מסך

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018