הגדרת החזקה

כאן נראה מהי פעולת החזקה וכיצד ניתן לחשבה

שיעורים

02:43 חזרה על מושגי היסוד של החזקה מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית
03:42 מבוא לחזקות - פסיכומטרי אחד על אחד מאת פסיכומטרי אחד על אחד, הועלה ע"י איתמר בנית
08:13 חזקות של מספרים שליליים מאת uri meidan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:25 מהי חזקה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
08:18 חזקות של מספרים מכוונים מאת Mirta Levin, הועלה ע"י איתמר בנית
09:18 הגדרת חזקה (שיעורטון) מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:46 חזקות רמה ראשונה מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

09:04 פסיכומטרי אחד על אחד מאת פסיכומטרי אחד על אחד, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:06 חזקות תרגול מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
02:41 הערכת ביטויים מעריכיים - תרגיל בחזקות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:33 השוואת חזקות עם מעריך או בסיס שווה מאת פסיכומטרי אחד על אחד, הועלה ע"י איתמר בנית