הערכת ביטויים מעריכיים - תרגיל בחזקות

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוקטובר 2015

להשלים