חזקות רמה ראשונה

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 31 ביולי 2017

להשלים