עמוד 15 תרגיל 4 - קליע בבול עץ, תנועה הרמונית

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018