חקירת תנועה הרמונית באמצעות קירוב נומרי

מאת יאיר פיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 בספטמבר 2020