גוף נקודתי בעל מסה מסוימת מבצע תהפ בתוך כדור הארץ

מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2020