מטוטלת מתמטית

בפרק זה נאה כי מטוטלת מתמטית מבצעת תנועה הרמונית פשוטה, וננתח את תדירותה.

שיעורים

13:20 מטוטלת מתמטית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
08:29 מטוטלת מתמטית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

14:00 פתרון תרגיל תנועה הרמונית 201718 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:05 פיזיקה מכניקה- תנועה הרמונית 201710 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית