מטוטלת מתמטית

בפרק זה נאה כי מטוטלת מתמטית מבצעת תנועה הרמונית פשוטה, וננתח את תדירותה.

שיעורים

13:20 מטוטלת מתמטית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:23 שיעור 44 מטוטלת מתמטית מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
08:29 מטוטלת מתמטית מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
09:51 מטוטלת כתנועה הרמונית - תרגיל דוגמא מאת amityosov, הועלה ע"י עמית יוסוביץ

פתרונות תרגילים

14:00 פתרון תרגיל תנועה הרמונית 201718 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:05 פיזיקה מכניקה- תנועה הרמונית 201710 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית