פתרון תרגיל תנועה הרמונית 201718

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 במאי 2017

להשלים