מטוטלת מתמטית

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 באפריל 2016

להשלים