מטוטלת כתנועה הרמונית - תרגיל דוגמא

מאת amityosov, הועלה ע"י עמית יוסוביץ בתאריך 29 במרץ 2020

תרגיל לדוגמא בנושא מטוטלת כתנועה הרמונית פשוטה כולל שימור תנע