דמיון משולשים

  • בפרק זה נעסוק ביחס בין משולשים הקרוי דמיון - קיום יחס (פרופורציה) קבוע בין צלעות בזוג משולשים.

שיעורים

09:40 גיאומטריה: דמיון במשולשים, הגדרה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:03 משולשים דומים, הוכחת משפט דמיון ראשון: צלע, זוית, מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:34 דמיון משולשים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

11:10 כיתה ח - גיאומטריה - שיעור 06 - דמיון משולשים מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
14:01 פורפורצייה ודמיון מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
14:01 גאומטריה אוקלידית - דמיון משולשים מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
06:43 תרגול משפט דמיון זווית-זווית א גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
04:54 תרגול משפט דמיון זווית-זווית ב גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
07:17 תרגול משפט דמיון צלע-זווית-צלע גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
12:48 יחס הדימיון בין הגבהים שווה ליחס הדמיון מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית
06:40 עמוד 9 תרגיל 1 מאת Omri Nave, הועלה ע"י איתמר בנית
14:09 תרגיל דמיון משולשים מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:21 שימוש במשפט חוצה זווית ויחס הדמיון - חלק א מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:14 שאלון 806 | בגרות במתמטיקה, קיץ תשע"ב | שאלה מס' 5 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
15:59 דמיון משולשים, קישור בין שלוש זוגות משולשים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית