גיאומטריה: דמיון במשולשים, הגדרה

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 במאי 2016

להשלים