משולשים דומים, הוכחת משפט דמיון ראשון: צלע, זוית,

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 במאי 2016

להשלים