תרגילים עם טרפזים

בפרק זה נראה דוגמאות לתרגילים בגיאומטריה אנליטית המשלבים תכונות טרפזים

פתרונות תרגילים

13:20 שאלון 803: גיאומטריה אנליטית, טרפז / תשע"ב מועד ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
10:36 פתרון שאלון 802 2018 שאלה 1 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
08:33 שאלון 804 שאלה 4 - דמיון משולשים מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
07:19 תרגיל שטח טרפז - אנליטית מאת Avishai Schur, הועלה ע"י איתמר בנית
02:20 גיאומטריה אנליטית 803 הקו הישר פתרון תרגיל מאגר 6 מאת אתר עגורים לימודי מתמטיקה לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית