תרגיל שטח טרפז - אנליטית

מאת Avishai Schur, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2016

להשלים