פתרון שאלון 802 2018 שאלה 1

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2018

להשלים