שינוי נושא נוסחה

בפרק זה נלמד כיצד להשתמש במשוואה נתונה ובה שני משתנים או יותר, ולהביע משתנה אחד בעזרת האחרים.

שיעורים

13:01 שאלון 801: שינוי נושא נוסחה - הסבר מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
09:39 שינוי נושא נוסחה מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:03 פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה תרגיל 5 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
07:12 פרוייקט פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה 9 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
09:38 801 אלגברה: שינוי נושא נוסחה, שאלה 19 מהמאגר מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית
11:07 כיתה ח - שיעור 49 - שאלות - שינוי נושא נוסחה מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
08:14 פרוייקט פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה 10 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
03:02 פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה 1 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית