שינוי נושא נוסחה

בפרק זה נלמד כיצד להשתמש במשוואה נתונה ובה שני משתנים או יותר, ולהביע משתנה אחד בעזרת האחרים.

שיעורים

שינוי נושא נוסחה מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
שאלון 801: שינוי נושא נוסחה - הסבר מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה 1 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
פרוייקט פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה 10 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
כיתה ח - שיעור 49 - שאלות - שינוי נושא נוסחה מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
801 אלגברה: שינוי נושא נוסחה, שאלה 19 מהמאגר מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית
פרוייקט פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה 9 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה תרגיל 5 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית