שאלון 801: שינוי נושא נוסחה - הסבר

מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2016

להשלים