פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה תרגיל 5

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2016

להשלים