פתרון מאגר 801 שינוי נושא נוסחה 1

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2016

להשלים