פתיחת סוגריים וכינוס איברים

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוקטובר 2018