2.1 פתיחת סוגריים באמצעות כפל

מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 באוגוסט 2016

להשלים