צמצום שברים אלגבריים

בפרק זה נלמד כיצד לצמצם שברים אלגבריים.

שיעורים

08:11 😕 שברים מתסכלים | איך לצמצם כל שבר מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
11:45 צימצום שברים על ידי פירוק לגורמים (חלק א') מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:41 אלגברה: צימצום שברים על ידי פירוק לגורמים (חלק ב') מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:25 צמצום שברים שיעור 1 מאת פיני ואייל, הועלה ע"י איתמר בנית
05:37 צמצום שברים אלגבריים - חלק א מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית
04:34 צמצום שברים אלגבריים ותחום הצבה טריק המינוס מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:48 צמצום שברים אלגבריים - א מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
07:48 חיבור וחיסור שברים אלגבריים מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:14 צמצום שברים אלגבריים - ב מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
06:51 חיבור שברים - עמוד 36 | תרגיל 139 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
04:25 עמוד 6 תרגיל 4 מאת Omri Nave, הועלה ע"י איתמר בנית
00:31 צמצום שברים - תרגיל 1 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
01:02 צמצום שברים - תרגיל 2 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
00:56 צמצום שברים - תרגיל 3 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
02:28 צמצום שברים - תרגיל 4 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
03:58 צמצום שברים - תרגיל 6 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
05:50 צמצום שברים - תרגיל 5 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
07:15 תרגיל-איך לחלק רב איבר ברב איבר מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
06:32 פישוט ביטויים של חזקות ושברים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
07:56 תרגול - צמצום שברים מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
01:13 צמצום שברים - תרגיל 2 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
08:10 פישוט ביטויים - תרגיל 12 מאת shir siv, הועלה ע"י איתמר בנית
09:04 צמצום שברים אלגבריים - חלק ב מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית
06:14 כפל שברים אלגברים (שימוש בהוצאת גורם משותף) מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
01:59 צמצום שברים תרגיל 11 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
02:29 צמצום שברים תרגיל 12 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
02:12 צמצום שברים תרגיל 10 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

05:13 חילוק פולינומים מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית