צימצום שברים על ידי פירוק לגורמים (חלק א')

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוגוסט 2016

להשלים