הגדרת פונקציה לינארית

בפרק זה נגדיר מהי פונקציה לינארית, ונלמד על שיפוע הפונקציה, משמעות הפרמטרים שלה, מציאת נקודות החיתוך עם הצירים, ואופנים שונים לייצגה.

שיעורים

07:44 נליטית משוואת הקו הישר תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
08:21 הפונקציה הקווית - אורי וינברג | נגזרת מאת אורי וינברג, הועלה ע"י איתמר בנית
10:26 פונקציות וגרפים - 20 - שיפוע של ישר מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
15:46 כיתה ח - שיעור 12 - גרף של פונקציה קווית מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
07:31 אלגברה: מבוא לפונקציה לינארית (קו ישר) מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית
07:36 פונקציות וגרפים - 19 - פונקציות לינאריות מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:01 הכרת פונקציות לינאריות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית