נליטית משוואת הקו הישר תרגול

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 בדצמבר 2016

להשלים