פונקציות וגרפים - 19 - פונקציות לינאריות

מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בספטמבר 2016

להשלים