גרף הפרבולה

בפרק זה נכיר את הגרף המייצג פונקציה ריבועית - גרף הפרבולה.

שיעורים

08:09 7.1 סרטוט פרבולה באמצעות טבלת ערכים מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

13:24 הפונקציה הריבועית: הזזה אופקית ואנכית מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

11:27 פונקציות וגרפים מהו גרף הפרבולה ותרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:35 פונקציה ריבועית - מעבר מהגרף לחוק הפונקציה מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

00:55 מציאת קבועי הפרבולה על פי גרף נתון מאת Harry Boussiba, הועלה ע"י איתמר בנית