7.1 סרטוט פרבולה באמצעות טבלת ערכים

מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2016

להשלים