מציאת קבועי הפרבולה על פי גרף נתון

מאת Harry Boussiba, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בספטמבר 2016

להשלים