מציאת תחומי עליה וירידה של פרבולה

בפרק זה נשלב את כיוון הפרבולה ומיקום הקודקוד כדי למצוא את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה.

שיעורים

11:57 פונקציות וגרפים תחומי עליה וירידה ותרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
08:50 9.1 תחומי עלייה וירידה של פרבולות מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
05:20 תחומי עליה וירידה של פרבולה מאת Avishai Schur, הועלה ע"י איתמר בנית
06:01 תחומי עלייה וירידה-מתי פרבולה עולה ומתי יורדת מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

פתרונות תרגילים

06:24 תחומי עלייה וירידה - תרגיל מאת Avishai Schur, הועלה ע"י איתמר בנית