ציר הסימטריה קודקוד הפרבולה ותחומי עליה ירידה

מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בנובמבר 2018