חקירת פונקציות רציונליות

בפרק זה נלמד כיצד לבצע חקירה מלאה של פונקציות רציונליות.

שיעורים

06:27 חקירת פונקציה רציונלית מאת יוסי המורה למתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
14:21 חקירה מלאה של פונקציה מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית
12:44 פונקציה רציונאלית תחום הגדרה 2 מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

10:20 803 בגרות קיץ 2017 - נקודות קיצון לפונקציה מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
21:39 שיעור ממוקד: חקירת פונקציה ואינטגרל, 5 יחידות מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית
09:50 חקירת פונקציה תשע"ב שאלון 804 מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
13:33 חקירת פונקציה רציונלית - 4 יחידות מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
11:10 שאלון 803 | בגרות תשע"ג - מועד ב'| פתרון שאלה מס'5 מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:22 חקירת פונקציה רציונאלית 1 מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
12:43 תרגול פונקציית מנה עם שורש אנליזה כיתה יא מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
08:01 פונקציה רציונלית שימושי הנגזרת תרגול 1 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
09:11 פונקציה רציונלית שימושי הנגזרת תרגול 3 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
20:24 חקירת פונקציה - תרגיל 9 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
18:12 חקירת פונקציה - תרגיל 7 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
11:53 חקירת פונקציה - תרגיל 8 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
10:54 שאלון 804 שאלה 6 מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
18:18 חקירת פונקציה רציונלית - 4 יחידות מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
05:58 כיתה יב 803 - מבחן - שיעור 05 א - חקירת פונקציה מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
09:03 יואל גבע ד, עמ' 851 שאלה 18 מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

17:11 חקירת פונקציה- תחום ההגדרה מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

04:35 מהירות קריטית מעגל זקוףטיפים בחקירת פונקציות רציונ מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית