חקירת פונקציה רציונלית

מאת יוסי המורה למתמטיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017