נגזרת של פולינום מהמעלה השלישית בעזרת גבול

בפרק זה נראה כיצד לחשב את הנגזרת של פולינומים מן המעלה השלישית בעזרת חישוב גבול.

שיעורים

28:55 חישוב נגזרות על פי ההגדרה 5 יחידות מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית
07:25 נגזרת של חזקה שלישית: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:33 חשבון דיפרנציאלי, הנגזרת של חזקה שלישית לפי ההגדרה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

02:50 פונקציות - נגזרת - תרגיל תיאורטי 1 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית