חשבון דיפרנציאלי, הנגזרת של חזקה שלישית לפי ההגדרה

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017