נגזרת של סכום ושל הפרש פונקציות

בפרק זה נעסוק באופן בו י שלגזור פונקציות המורכבות מסכום או הפרש של פונקציות פשוטות יותר.

שיעורים

09:50 חשבון דיפרנציאלי: הנגזרת של סכום של פונקציות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
18:20 הנגזרת של סכום והפרש פונקציות | עמוד 663 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
05:55 חשבון דיפרנציאלי: הנגזרת של הפרש של פונקציות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:11 סרטון 4 כלל גזירה חזקה קבוע סכום והפרש מאת Yael Nemet, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:58 הנגזרת של סכום והפרש פונקציות | עמוד 666 תרגיל 51 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית
02:12 הנגזרת של סכום והפרש פונקציות | עמוד 666 תרגיל 42 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

07:14 גבולות ונגזרות - 23 - הוכחת נגזרת של סכום מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית