גבולות ונגזרות - 23 - הוכחת נגזרת של סכום

מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בדצמבר 2016

להשלים