מציאת משוואת המשיק לפונקציות מכפלה

בפרק זה ניישם את נגזרת פונקציות המכפלה למצאית משוואת משיק.

פתרונות תרגילים

07:13 הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות | עמוד 19 תרגיל 13 מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית