הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות | עמוד 19 תרגיל 13

מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 בדצמבר 2016

להשלים