מציאת משוואת המשיק למנה של פונקציות

בפרק זה ניישם את גזירת מנת הפונקציות למציאת משוואת המשיק.

פתרונות תרגילים

06:48 בעיית משיק עם פרמטרים מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
06:54 נגזרות ומשיקים - פתרון שאלה 4 ממבחן חזרה 1 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
03:52 פתרון מאגר 803 חשבון דיפרנציאלי תרגיל 6 מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית
08:10 משיק לפונקציה רציונאלית -- פונקציה פרמטרית / חלק מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית